İş Gücü Standartları

Turkuaz Otomotiv Grubu insan kaynakları yönetimi alanındaki hedefi, Turkuaz vizyonu ve iş hedefleriyle tutarlı değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve yürütmektir.

Turkuaz Otomotiv Grubu insan kaynakları stratejisi, bu alanda dünya kalitesinde yönetim standartları belirlemeyi ve her profesyonelin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir işveren olmayı amaçlamaktadır.

Bu hedefi gerçekleştirmek için, Turkuaz Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları;

İşe alım ve terfi konusunda son derece seçicidir, Çalışanları motive edici hedeflere yönlendirir, Çalışanlar için yüksek performans standartları belirler, Yönetimi ve çalışanları çalışmalarının sonuçlarından sorumlu tutar, Çalışanların potansiyellerini ve becerilerini hayata geçirmeleri için fırsatlar yaratır, Sıra dışı performansı ödüllendirir.

Turkuaz Otomotiv Grubu, şu türden bireyler için bir işveren olmayı hedeflemektedir;

Güvenilir, Duyarlı, Etik, Esnek, Pazar odaklı, Stratejik düşünebilen, Yenilikçi, Ekip odaklı

İnsan Kaynakları Politikaları ve İlkeleri

Turkuaz Otomotiv Grubu şirketlerinde uygulanan insan kaynakları yönetim yaklaşımı, her bir endüstrinin kendine özel iş gerekliliklerine yanıt vermektedir. Bu uygulamaların tasarımı ve uygulanması, stratejik hedefleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Turkuaz Otomotiv Grubu’nun insan kaynakları uygulamaları ve önceliklerinin temel prensiplerini temsil etmektedir. Bu, geniş̧ bir şekilde farklı işletmelerin özel koşulları ve ihtiyaçları için gerekli olan esnekliği geliştirmektedir.

En İyi Yetenekleri Çekmek ve İşe Almak

Hedeflerimiz şunlardır;
En üst düzey yetenekler için tercih edilen işveren olmak.

Turkuaz değerlerine uyarken Grubun ileri gitmesini desteklemeye yardımcı olacak yetenekli bireyleri işe almak.

Küresel ve proaktif bir işe alım bakış açısıyla Grubun gelecekteki işgücü ihtiyaçlarını karşılamak.

İnsanlarımıza Yatırım Yapmak

Başlıca sorumluluklarımız şunlardır;

Çalışanlarımıza yatırım yapmak ve çalışanlarımızın sürekli gelişmeleri için fırsatlar sunan bir ortam yaratmak ve potansiyellerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak.

Çalışan performansını sürekli olarak takip etmek ve yöneticilerin çalışan gelişiminden sorumlu olduğu bir kültür yaratarak açık iletişimi desteklemekteyiz.

Geleceğin liderlerinden oluşan yüksek performanslı bir küresel yetenek havuzu yaratmak için çalışanları geliştirmek ve beslemek.

Bu alandaki en iyi uygulamalarımızdan biri olan Gelecek Forumları, Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Bu programın hedefi, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve endüstri ve pazar sınırlamalarının ötesinde düşünmeye yardımcı olarak dönüşümü tetiklemek için pazar ve müşteri odaklı bir bakış̧ açısını her aktivitenin kalbine yerleştirmek.

Organizasyonel Yetkinlik Oluşturmak

Şunlar önceliğimizdir:

Organizasyonel yetkinliği, insanları, sistemleri ve süreçleri sürekli değerlendirmek ve gerekirse, Grubun başarısını desteklemek için yeniden yapılandırmak.

Yüksek potansiyele sahip çalışanları tespit etmek ve değerlendirmek ve Grubun gelecekteki ihtiyaçlarına dayalı olarak kariyerlerini geliştirmek.

Çalışan için atamalar, transferler ve rotasyon ve organizasyonel gelişim aracılığıyla Grup içerisindeki mobiliteyi arttırmak.

Ödül ve Takdir

Niyetlerimiz şunlardır:

En üst düzey yetenekleri kendimize çekmek için rekabetçi bir maaş̧ paketi sunmak ve mevcut çalışanlarımızın adanmışlığını güçlendirmek.

Hesap verebilirliği teşvik etmek

Üstün çalışan katkılarını ve performansını ödüllendirmek

Çalışanlara, sorumluluklarına ve organizasyona kattıkları değere uygun bir seviyede maaş̧ sunmak.

Çalışan Motivasyonunu ve Adanmışlığını Arttırmak

Hedeflerimiz şunlardır;

Çeşitliliğe ve yaratıcılığa değer veren açık, katılımcı ve şeffaf bir kültürün geliştirilmesini ve genişletilmesini desteklemek.

Adanmışlığı, motivasyonu ve sadakati güçlendiren yaklaşımları sürekli geliştirirken çalışan geri bildirimini ve beklentilerini proaktif bir şekilde almak ve dikkate almak.

Etik değerleri benimseyen ve özel hayatı kariyer sorumluluklarıyla dengeleyen güvenli, sağlıklı bir iş ortamı yaratmak.

Turkuaz Fikrim Var Ödülleriyle, önceliğimiz, Grup için kritik olan konuları çalışanlara iletmek ve en iyi önerileri ödüllendirmektir.