Çalışma Hayatı ve Yönetimi

Çalışma Saatleri hafta içi 08:30 – 18:00 arasıdır (Bir saat öğle yemeği arası söz konusudur).

İzin Hakları
İzin uygulamalarında İş Kanunu esasları dikkate alınır.

Yan Haklar
Öğle yemeği, personel taşıma servisi, çalışanlara sağlanan olanaklar arasındadır. İşyeri Hekimi uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca bayan çalışanlar için Süt Odası imkânı sağlanmıştır.

Ücret Politikası
Turkuaz Otomotiv, performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme politikalarıyla, çalışanların yüksek performanslarını sürdürme arzularını pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Ücret sisteminin temelini iş kademelendirme altyapısı oluşturmaktadır. Şirket bünyesindeki görevler için, yapılan işin büyüklüğü göz önünde bulundurularak iş kademeleri belirlenmekte, piyasa araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için ideal ücret seviyeleri oluşturulmaktadır. Bu sistem ile; şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapabilme imkânı sağlamaktadır.

Performans yönetimi
“T- insan” performans yönetimi altyapısı ile, tüm çalışanları doğru hedeflere yönlendirerek yüksek kurumsal performansı sürekli kılmak, sahip olunan yetenekleri geliştirerek organizasyonu geleceğe taşımak amaçlanmaktadır.

Performans değerlendirme sürecinde, tüm çalışanların iş performansları, kariyer planları, güçlü ve gelişmeye açık yönleri ve Turkuaz Grubu olarak paylaşılan kurumsal değerlere uyumları takip edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde çalışanlara ilgili yönetici tarafından “Yüz yüze performans görüşmeleri” ile geri besleme verilmekte, kayıt altına alınan sonuçlar “Yuvarlak masa toplantılarında” yöneticiler tarafından değerlendirilerek potansiyel çalışanlar için eğitim ve gelişim planları oluşturulmaktadır.

-Potansiyel Belirleme ve Yedekleme

Potansiyel Belirleme
Potansiyel Sisteminin amacı, Turkuaz Otomotiv’de bir üst yönetim kademesine hızla yükselebilecek, farklı fonksiyonlarda görev alabilecek çalışanları belirlemek ve geliştirmek, Yedekleme Planı için aday belirlemek, terfiler için aday havuzu oluşturmak ve yeni nesilleri yöneticiliğe hazırlamaktır. Belirlenmiş olan kriterlere göre seçilen potansiyeller, bir dizi eğitim ve gelişim programına tabii tutulmaktadırlar.

Yedekleme Planı
Hayata geçirilen Yedekleme Planı ile şirket içerisindeki kritik görevlerin belirlenmesi, kritik görevleri dolduran kişilerin ayrılmaları durumunda yerine geçebilecek yüksek potansiyelli adayların geliştirilmesi ve atanması, iş süreçlerinin aksamadan sürdürülebilmesinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Öneri ve Ödül sistemi (web te oluşturulacak platform üzerinden)

“Bir Önerim Var” adıyla hayata geçirilen öneri ve ödül sistemi, çalışanların katılımını sağlayarak iş süreçlerinin iyileştirilmesi, artan hizmet kalitesine paralel olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması, verimliliğin arttırılması ve öneri sahiplerinin ödüllendirilmesini amaçlamaktadır.

Tüm çalışanlar, İnternette ki ya da tüm losyonlara yerleştirilen öneri kutularındaki formu doldurarak önerilerini iletebilmektedirler. Değerlendirme sürecinin ardından uygulamaya alınıp tamamlanan tüm projeler 3 aylık dönemlerde Öneri Değerlendirme Kurulu tarafından incelenip, puanlanmaktadır. Verilen puanlar çerçevesinde öneri sahiplerinin ve proje katılımcılarının hak ettiği ödüller, düzenlenen ödül organizasyonunda hak sahiplerine takdim edilmektedir.

Eğitim ve Gelişim
Turkuaz Otomotiv grubunda çalışanlarımızın eğitim gelişim faaliyetlerini, şirket genelinde ve kişi bazında gelişmeye açık olan Değerler ve Yetkinlikler çerçevesinde ihtiyaçlara yönelik olarak planlanmaktadır. İç kaynaklı – dış kaynaklı olabilen bu eğitimler yetkinlik, bilgi beceri ve marka eğitimleridir. Tüm eğitimlerimiz Genel Müdürlüğümüz olan İzmir asfaltı 7050 sok, Bodurundaki yeni tesis de 120 metrekarelik, 60 metrekarelik toplamda günde 150 Kişilik katılımcı kapasitesi olan 2 ayrı Toplantı ve Eğitim Merkezimizde gerçekleştirilmektedir.

İç Eğitim Programı
Turkuaz Otomotiv Grubu olarak eğitim ihtiyaçlarımızın tümünü dışardan karşılamak yerine iç kaynaklarımızı ve sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak karşılamak, çalışanlarımızın hem yetkinlik hem de mesleki beceri seviyelerini artırmak amacıyla İç eğitim programını uygulamaya aldık.

Eğitim başlıkları Temel-İleri Excel, Powerpoint, Access, Tüketici Hukuku, Etkili İletişim, Zaman Yönetimi, Temel Muhasebe Uygulamaları, Duygusal Zekâ, Pazarlama Teknikleri, Davranış Tiplerine Göre Satış Yöntemleri, Yalın Temel Kavramlar, Problem Çözme Teknikleri, Müşteri İlişkileri, Pazar Planlama Eğitimleri, Profesyonel Tavır ve Davranış Eğitimi, İşe Alım ve Değerlendirme Merkezi konularındadır.

İç eğitmenler, kendi iş alanlarında çalışmaya devam ederken bir yandan da belirli sürelerde diğer çalışanları geliştirerek, birikimlerini paylaşarak, şirkette sürekli öğrenme ortamını canlı tutmaktadırlar.

E-Oryantasyon Programı
İşe yeni başlayan çalışanın Turkuaz Otomotiv Grubu’ndaki ilk günlerinde ihtiyaç duyabileceği Turkuaz Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan tüm marka ve departmanlar hakkında her türlü standart bilgiyi en kısa ve verimli şekilde öğrenmesini, intranet üzerinden (uzaktan öğrenme) sağlayan eğitimdir. Çalışan işe başladığı gün eğitime davet edilir, çalışanın eğitimi işe başladıktan sonra en geç 1 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.

T-Staj Programı ;
T-Staj, ileriye yönelik aday kaynağı sağlamayı ve departmanların stajyer ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir stajyer yerleştirme programıdır.

Meslek Liseli ve Üniversiteli öğrencileri kapsayan T-Staj Programı, yılda 3 dönemden oluşmaktadır. Staj dönemleri Mart, Temmuz ve Kasım aylarında başlayan programa zorunlu ya da gönüllü olarak staj yapmak isteyen stajyerler başvurabilmektedir. Başvurular, departmanların taleplerine göre değerlendirildikten sonra belirlenen öğrenciler ile birebir ya da grup mülakatları gerçekleştirilmekte olumlu değerlendirilen adaylar belirtilen dönemlerin ilk haftalarında stajlarına başlatılmaktadır.

Staj programının ilk günü e-oryantasyon programına tabii tutulan stajyerler, öncelikli olarak Turkuaz Otomotiv Grubu, Turkuaz şirketleri, T-Staj Programı ve şirket kuralları hakkında bilgilendirilmektedir. Her dönemin ilk 15 günü içerisinde tüm Stajyerler ile İşe Alım Ekibi bir tanıştırma toplantısı düzenlenir.