İç Denetim

Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmanın temel ilkelerinden biri de etkin bir iç denetim mekanizmasının oluşturulmaktadır. Bu bağlamda Turkuaz Otomotiv Grubu mesleki ilke ve standartlara uygun faaliyet gösteren iç yönetim organizasyonları oluşturulmuştur. Grup genelinde iç denetimden sorumlu en üst düzey organ her şirketin Denetim Komitesi’dir. İç denetim sistem ve süreçlerinin etkinliğinin kontrolü, bağımsız denetim faaliyetlerini yürütecek kuruluşların tespiti ve denetim sonuçlarının değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na öneriler sunulmasından Denetim Komitesi sorumludur. İç Denetim faaliyetlerinin bilfiil gerçekleştirilmesinden ise Denetim Birimleri sorumludur. Holding ve Topluluk şirketlerinin İç Denetim birimleri periyodik olarak faaliyet sistem, süreç ve çıktılarını belirli kriterler uyarınca denetler, süreçlere ilişkin tesis edilmiş iç kontrollerin etkinliğini ve bütünlüğünü inceler, mali kayıtların ve raporlama süreçlerinin doğru bilgi ürettiklerine dair kontroller gerçekleştirir, incelenen bu konular hakkında başta yönetim kurulları bünyesinde kurulmuş olan denetim komiteleri olmak üzere, diğer yönetim komiteleri ve şirket üst yönetimine objektif ve bağımsız bir güvence verir. Diğer taraftan başta etik kurallar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkeleri, çevre, insan kaynakları politikaları olmak üzere kurumsal politikalara çalışma ilkelerine, yasal yükümlüklerine uyum konularına yönelik periyodik veya talebe bağlı özel denetimler de gerçekleştirilmektedir.